ONZE VOORDELEN

voordeel   GRATIS bouwleges check

voordeel   Landelijke dekking

voordeel   No cure, no pay

voordeel   85% succesvol

TELEFONISCH UW AANVRAAG INDIENEN?

Heeft u vragen of wilt u telefonisch uw aanvraag indienen? De klantenservice van MinderLeges.nl is geopend op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Onze medewerkers staan u graag te woord!

0485 – 57 44 44

Onze werkwijze

Onze werkwijze is als volgt: Als particuliere of zakelijke aanvrager van een bouwvergunning geeft u bij de aanvraag zelf een raming van de bouwkosten. De gemeente volgt uw eigen bouwkosten in veel gevallen niet bij het vaststellen van de leges waardoor het door u te betalen bedrag veel hoger uitkomt dan begroot. Zelfs bij kleine bouwwerken worden soms in verhouding tot de bouwkosten grote bedragen in rekening gebracht. Bij grote bouwwerken zien wij in de praktijk dat er geen plafond zit aan de te heffen leges waardoor de factuur van de gemeente tot astronomische hoogten stijgt en geenszins in verhouding staat tot de geleverde dienst.

Soms is de aanslag bouwleges onjuist omdat u zelf als aanvrager van de vergunning een verkeerde raming van bouwkosten heeft opgegeven. Veelal zien we dat het dan vaak mis gaat bij de BTW, kosten voor installaties en afbouwkosten. Indien de gemeente bij het opleggen van de aanslag uitgaat van de door u zelf opgegeven bouwkosten lijkt het in beginsel goed te gaan terwijl u mogelijk toch veel te veel betaald. In voorgaande situatie adviseren wij toch om uw aanslag bouwleges voor te leggen aan onze adviseurs.

 

Waar gaat het regelmatig fout bij de gemeente?

– Gehanteerde “norm kosten” zijn hoger dan de werkelijke bouwkosten
– Bouwkosten van installaties worden onjuist in de legesheffing betrokken
– Correctie van BTW over de bouwkosten
– Verordening bouwleges is onverbindend
– Oppervlakten zijn onjuist berekend
– Het tarief is niet regressief
– Er is geen sprake van een opbrengstlimiet

 

Elke aanvraag toetsen wij tenminste aan bovenstaande veel voorkomende fouten. Daarnaast zijn er nog tal van andere redenen waarom de aanslag onjuist kan zijn. Soms is dit strikt juridisch maar soms ook vanwege de bouwaard van hetgeen u gaat realiseren.

Zodra MinderLeges.nl een aanvraag ontvangt neemt een adviseur binnen 2 werkdagen contact met de aanvrager om de casus te bespreken en eventueel aanvullende informatie op te vragen.
Nadat het dossier compleet is laten wij binnen 5 werkdagen weten of de aanvraag kansrijk is om in behandeling te nemen. Is het dossier kansrijk gebleken dan zal MinderLeges.nl het bezwaar voor u opstellen en bij de gemeente indienen.

Via het online klantdossier van MinderLeges.nl heeft u volledig toegang en inzage in uw dossier. In beginsel heeft de gemeente zes weken de tijd om uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Deze termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd met nogmaals zes weken.

Meer informatie over onze werkwijze, procedure in bewaarfase bij de gemeente of het beroep bij de rechtbank vindt u ook bij de veelgestelde vragen.