ONZE VOORDELEN

voordeel   GRATIS bouwleges check

voordeel   Landelijke dekking

voordeel   No cure, no pay

voordeel   85% succesvol

Kostenvergoeding gemeente

Als u MinderLeges.nl inschakelt om namens u de bezwaar-en/of beroepsprocedure tegen de aanslag (bouw)leges te voeren, kunnen wij in het bezwaarschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Als de gemeente naar aanleiding van het bezwaar de aanslag vermindert, is de gemeente verplicht onze kosten op grond van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht te vergoeden. Wijst de gemeente het bezwaarschrift af, dan neemt MinderLeges.nl de gemaakte kosten volledig voor haar rekening.

MinderLeges.nl maakt succesvol bezwaar

MinderLeges.nl is deskundig op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en het belastingrecht waaronder ook de leges vallen. Wij maken bijna altijd succesvol bezwaar tegen onjuist aanslagen leges. Als de gemeente ons bezwaar onterecht afwijst gaan wij net zo makkelijk voor u in beroep, of hoger beroep.

Met onze deskundige hulp staat u sterker in uw bezwaar en kost het u zo min mogelijk tijd en geld.

MinderLeges.nl inschakelen loont altijd

U betaalt MinderLeges.nl enkel bij een succesvolle verlaging van uw aanslag leges. De gemeente betaalt, als de aanslag wordt verlaagd, via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet de aanslag leges te verlagen, dan nemen wij ons verlies. Uw eigen bijdrage is slechts 25% van behaalde voordeel excl. BTW. Neemt de vermindering toe dan daalt het percentage van uw eigen bijdrage.

Termijn voor bezwaar Leges

Bezwaar tegen de aanslag leges moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om deze termijn op te rekken, als u van te voren weet dat u de termijn niet gaat halen. Als de termijn eenmaal verstreken is, neemt de gemeente uw bezwaar niet meer in behandeling.

Machtiging ondertekenen

Bezwaar of beroep indienen tegen aanslag leges kan alleen maar worden gedaan door de persoon of het bedrijf waarvoor de aanslag is opgelegd. Indien u het bezwaar of beroep uitbesteedt aan “een derde” moet u die derde in dit geval MinderLeges.nl daarvoor machtigen.

Met onze machtiging geeft u ons toestemming op namens u handelingen te verrichten om de aanslag leges te verlagen in bezwaar en beroep alsmede handelingen te verrichten welke allen zien op de afwikkeling van de legesprocedure.

De machtiging reikt nimmer verder dan de omvang van het aanslagbiljet waarvoor u de opdracht heeft verstrekt.

Bezoek op locatie

Het bezwaar tegen de aanslag is vooral een administratief proces. Een bezoek op locatie is om die reden in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Ook omdat het plan waarvoor de leges worden geheven veelal nog niet in ontwikkeling is op het moment dat de aanslag wordt verzonden.

Indien het voor onze deskundigen zoals bijvoorbeeld de taxateur of bouwkundige van belang is om ter plaatse een opname te verrichten dan zullen we dat zeker doen.

Afspraak bij Minderleges op kantoor plannen

U bent altijd van harte welkom bij MinderLeges.nl (onderdeel van Previcus Vastgoed) op kantoor. Het bezoekadres is Handelstraat 18, 5831 AV te Boxmeer. Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Om er zeker van te zijn dat u goed te woord wordt gestaan is het wel verstandig om een afspraak in te plannen. Neem hiervoor contact met ons op.