ONZE VOORDELEN

voordeel   GRATIS bouwleges check

voordeel   Landelijke dekking

voordeel   No cure, no pay

voordeel   85% succesvol

Bezwaar Leges

U moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag leges bij de gemeente bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u motiveren, dat wil zeggen dat u moet opschrijven waarom u het niet eens bent met de heffingsgrondslag voor de aanslag leges. De gemeente doet daarna een uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kunt u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank, als u het niet eens bent met de uitspraak. Als de rechtbank het beroep afwijst kunt u hoger beroep bij het gerechtshof instellen.

MinderLeges.nl maakt voor u bezwaar

MinderLeges.nl neemt u graag de zorg uit handen. Met onze juristen en onze deskundigen verlagen we in meer dan 85% van de gevallen de te hoog vastgestelde leges. Denkt u dat uw gemeente deze waarde voor uw woning te hoog heeft vastgesteld? Vraag dan de gratis bouwleges check aan.

Zes weken

Nadat u ons opdracht heeft gegeven, stelt één van onze juridisch medewerkers een bezwaarschrift op met eventueel een aanvulling van de taxateur of bouwkundige. Na het indienen van het bezwaarschrift heeft de gemeente 6 weken de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. De gemeente kan deze termijn nog met zes weken verlengen.

Beroepsprocedure leges

Als de gemeente ons bezwaar tegen uw aanslag leges onterecht afwijst gaat MinderLeges.nl voor u in beroep bij de rechtbank. Wijst de rechter het beroep onterecht af gaan wij in hoger beroep bij het gerechtshof. En als het nodig is gaan we ook in cassatie bij de Hoge Raad.

Hoorzitting aanvragen

De hoorzitting waarbij de bezwaarde de gelegenheid heeft een door hem ingediend bezwaarschrift mondeling verder toe te lichten vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure. MinderLeges.nl vraagt standaard een hoorzitting aan als onderdeel van het bezwaar maken tegen de leges De gemeente kan daardoor nooit ons bezwaar afwijzen zonder onze visie over uw aanslag leges te horen in een daarvoor belegde zitting: de hoorzitting.

Onderbouwende informatie

Om het bezwaarschrift zorgvuldig te onderbouwen is het van belang om over zoveel als mogelijk informatie te beschikken. Afhankelijk van het type dossier wisselt de beschikbare informatie maar in hoofdzaak gaat het om de volgende documenten

1: Kopie van de ingediende omgevingsvergunning

2: Kopie van het aanslagbiljet / factuur leges

3: Bouwtekening(en)

4: Aanneemovereenkomst of facturen ter onderbouwing van de bouwkosten

5: Kostenraming in eigen beheer of van bijvoorbeeld de projectontwikkelaar / architect.

6: Indien beschikbaar de open begroting