ONZE VOORDELEN

voordeel   GRATIS bouwleges check

voordeel   Landelijke dekking

voordeel   No cure, no pay

voordeel   85% succesvol

Beroepsprocedure leges

Als de gemeente het bezwaar tegen de leges onterecht afwijst gaat MinderLeges voor u in beroep bij de rechtbank. Wijst de rechter het beroep onterecht af gaan wij in hoger beroep bij het gerechtshof. En als het nodig is gaan we ook in cassatie bij de Hoge Raad.

Kosten beroepsprocedure

Als MinderLeges.nl uw beroep of hoger beroep in behandeling neemt zijn daarvoor voor u geen (extra) kosten aan verbonden. De behandeling van uw dossier zal net als in de bezwaarfase plaatsvinden op basis van het no cure, no pay principe.

Zelfs de kosten die de Rechtbank aan u in rekening brengt, de zogenaamde griffierechten worden door MinderLeges.nl betaald.

Termijnen in beroep- en hogerberoep

In tegenstelling tot de korte doorlooptijd van het bezwaar bij de gemeente is de gemiddelde behandeltijd bij de Rechtbank of het Gerechtshof veel langer.

Onze ervaring is dat nadat onze stukken zijn verzonden ter onderbouwing van het beroep het gemiddeld zes tot negen maanden duurt voordat de zitting heeft plaatsgevonden. Na de zitting hebben zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zes weken de tijd om de uitspraak te verzenden. Deze termijn kan nogmaals met zes weken worden verlengd.

Zes weken

U kunt tot zes weken na dagtekening van de uitspraak op bezwaar beroep aantekenen. Deze termijn is zeer rigide, bent u 1 dag te laat dan bent u niet-ontvankelijk en zal het beroep niet in behandeling worden genomen.

Vertegenwoordiging bij de rechtbank of het gerechtshof

De juristen van MinderLeges.nl zullen als gemachtigde namens u de zitting bijwonen en de ingebrachte standpunten daar mondeling bepleiten en vragen van de rechtbank of het gerechtshof beantwoorden. Omdat het bij leges gaat om “belastingrecht” is er sprake van een gesloten zitting hetgeen betekend dat de zitting niet voor publiek toegankelijk is. Wilt u zelf bij de zitting zijn dan kan dat natuurlijk altijd, u bent immers de belanghebbende.

Namens de gemeente is bij de zitting de “heffingsambtenaar” aanwezig. Soms laat hij zich ondersteunen door een medewerker van de afdeling alwaar de omgevingsvergunningen feitelijk worden afgewikkeld.