Volgens Rob Verheijen moet je als veehouder niet zonder meer akkoord gaan met de legesaanslag die de gemeente oplegt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen. De aanslag kan op verschillende manieren aanvechtbaar zijn, wat leidt tot een kostenreductie en in het...

Lees meer